Kulturnæringer på Fredfoss Kulturpark

En rekke kulturnæringer har etablert seg på Fredfoss Kulturpark. Blant annet Sansehagen Eden, Kunstkilden, Format og Design( www.formatdesign.no ).

 

 

 Fredfoss Uldvarefabrikk var en tekstilindustribedrift på Hedenstad utenfor Vestfossen i Øvre Eiker. Fabrikken var i drift i perioden 1895 til 1966, med unntak av årene fra 1924 til 1935, da ledelsen valgte å la bedriften stå på grunn av dårlige konjunkturer. Ullvarefabrikken ble anlagt av svensken Johan Albert Larsson, og mange av hans landsmenn tok seg arbeid her og bosatte seg i nærheten. Området rundt fabrikken fikk derfor navnet «Vesle-Sverige». Fra 1916 og fram til nedleggelsen var Fredfoss en del av konsernet De Forenede Uldvarefabrikker. http://www.eiker.org/Arkiv-Oe/Litteratur/Bok/Erichsen-1947/Erichsen-1947.pdf